Dezvoltare economică durabilă şi atragerea investiţiilor străine directe în Moldova

2800000 EUR
Instituția care implementeaza: Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
2013 - 2015
Localităţi: Republica Moldova
Denumirea proiectului

Consilierea Prim-ministrului în domeniul dezvoltării economice

Descrierea proiectului

Semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi a Acordului privind crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător a deschis noi oportunităţi pentru dezvoltarea afacerilor din Moldova, dar şi pentru venirea în ţară a unui volum mai mare de investiţii străine directe.

În cadrul programului de cooperare tehnică germană, implementat de GIZ în domeniul „Dezvoltare economică durabilă”, Germania a alocat 2,8 milioane de euro pentru proiectul „Consilierea Prim-ministrului în domeniul dezvoltării economice”.

Printre domeniile în care au fost implicaţi experţii proiectului sunt promovarea activă peste hotare a oportunităţilor economice din Moldova, cooperarea directă cu investitori importanţi, oferirea suportului profesional pentru a-i ajuta pe investitorii deja prezenţi în Moldova să se extindă, asistenţa oferită prim-ministrului în domenii politice relevante pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, etc.

În mai puţin de 2 ani proiectul a contribuit la crearea a peste 1500 de locuri de muncă şi păstrarea multora din cele existente. În 69 de cazuri companiile private au fost ajutate să depăşească anumite obstacole în activitatea lor, iar în alte 14, companiile au fost susţinute prin promovarea unor legi sau hotărâri de guvern necesare în activitatea lor economică.

De asemenea, proiectul a asistat Guvernul în crearea Registrului Controalelor de Stat – www.controale.gov.md şi a oferit consultanţă în actualizarea site-ului www.invest.gov.md / miepo.md.

Proiectul a susţinut participarea Moldovei la circa 40 de expoziţii şi conferinţe din domeniul economic, a informat în jur de 300 de companii de peste hotare despre oportunităţile de a investi în Moldova, iar cca 95 de funcţionari publici din ţară au fost instruiţi în domeniul atragerii investiţiilor străine directe.

Proiectul urmează a fi extins şi pentru perioada 2016 – 2018.