Dezvoltarea economică a zonelor rurale prin susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii

72000000 EUR
Instituția care implementeaza:
12.2011 - 05.2015
Localităţi: Republica Moldova
Denumirea proiectului

Programul de Suport Bugetar „Stimularea Economică în Zonele Rurale” – PSB ESRA

Descrierea proiectului

Plecarea oamenilor peste hotare în căutarea unui loc de muncă şi a unei vieţi mai bune este una din cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova. Din cauza sărăciei şi în lipsa unor perspective în ţară, pleacă de obicei persoane tinere, apte de muncă, părinţii îşi lasă copiii, iar mulţi bătrâni rămân singuri.

Pentru a reduce sărăcia şi a reanima satele golite de migraţie, cu câţiva ani în urmă, în Moldova au fost iniţiate mai multe proiecte a căror scop este stimularea apariţiei şi susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). Miza este ca IMM-urile să contribuie la dezvoltarea rurală şi reducerea sărăciei, prin crearea locurilor de muncă în regiuni.

Una din iniţiative este Programul de Suport Bugetar „Stimularea Economică în Zonele Rurale” – PSB ESRA, implementat în Republica Moldova în perioada 2011 – 2015, cu suport financiar de la Uniunea Europeană în valoare de 72 milioane de euro.

În rezultatul activităţilor desfăşurate în perioada de implementare a proiectului, au fost deschise 8 incubatoare de afaceri și instituită Rețeaua incubatoarelor de afaceri (RIAM), au fost create circa 10 mii de locuri noi de muncă, au fost iniţiate 1600 de întreprinderi, fiind oferite 3200 de grant-uri.

Activităţile proiectului au vizat susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Moldova, în special în zonele rurale. Au fost iniţiate mai multe programe în acest sens. Printre ele sunt: Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), Programul de atragere a remitențelor în economia Republicii Moldova (PARE 1+1), Sistemului de grant-uri AIPA pentru sectorul agricol şi altele. Pe lângă banii pe care îi oferă, fiecare din aceste programe are şi componenta de instruire a beneficiarilor.

Acordul de finanțare privind implementarea Programului de Suport Bugetar „Stimularea Economică în Zonele Rurale” – PSB ESRA a fost semnat de Guvernul Republicii Moldova în 2010. Scopul programului a fost susţinerea dezvoltării economice durabile în zonele rurale ale țării, inclusiv, prin crearea afacerilor noi în mediul rural, care să genereze locuri de muncă bine plătite și care să ofere o creștere socio-economică uniformă în zonele rurale ale țării. Proiectul a demarat pe 20 decembrie 2011 cu o durată de 41 luni consecutive.