Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în Republica Moldova

3000000 EUR
Instituția care implementeaza: Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
2014 - 2017
Localităţi: Republica Moldova
Denumirea proiectului

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale în Republica Moldova

Descrierea proiectului

Sănătatea populaţiei este un indicator important al dezvoltării unei ţări. Cu cât este mai prosperă, cu atât şi atenţia cetăţenilor faţă de propria sănătate este mai mare. Astfel, numărul de persoane care ajung în stări grave la spital este mai redus. Moldova este o ţară cu un nivel de trai jos şi cu cea mai scăzută speranţă de viaţă din Europa.

Conform Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate, pentru a ameliora calitatea serviciilor medicale, este nevoie de eficientizarea continuă a infrastructurii spitaliceşti, dotarea cu echipament modern şi eficient din punctul de vedere al costului, implementarea tehnologiilor noi de tratament, externalizarea serviciilor spitaliceşti nemedicale, precum şi alte măsuri care ar putea reduce costurile fixe.

Guvernul Germaniei, prin intermediul GIZ, finanţează un proiect care are ca scop să contribuie la îmbunătăţirea serviciilor oferite de spitalele din Moldova prin asigurarea calităţii şi eficienţei asistenţei medicale.

Experţii din proiect vor identifica din mai multe puncte de vedere cum sunt prestate serviciile medicale în 3 spitale selectate din centrul, sudul şi nordul Moldovei. Se vor monitoriza modul în care sunt trataţi pacienţii şi eficienţa tratamentelor în cazurile unor boli selectate în funcţie de frecvenţa acestora în rândul populaţiei, gravitatea şi costul tratamentului. Măsurile de îmbunătăţire a calităţii serviciilor vor fi luate corespunzător.

Indicatorii de calitate includ reducerea perioadei de aflare în spital a pacientului, scăderea numărului de internări care nu sunt indicate, creşterea tratamentelor de succes şi a satisfacţiei pacienţilor.

Experţii GIZ vor lucra împreună cu Centrul Naţional de Sănătate Publică, Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate. În rezultatul experienţei acumulate, ei vor veni cu recomandări care vor sta la baza elaborării unei strategii naţionale de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale la nivel naţional.